Vijeće EU odobrilo zaključke o proširenju – 12.12.2023.

Vijeće je odobrilo zaključke o proširenju za šest partnera sa zapadnog Balkana, Tursku i, po prvi put, Ukrajinu, Moldovu i Gruziju.

U svojim najnovijim zaključcima, usvojenim u decembru 2023., Vijeće je pozdravilo reformske napore koje je Bosna i Hercegovina poduzela od kada joj je u decembru 2022. godine dodijeljen status kandidata, ali je napomenulo da je ukupni napredak ograničen i da je potreban intenzivniji rad na 14 ključnih prioriteta .

Bosna i Hercegovina mora poduzeti dalje ustavne i izborne reforme kako bi osigurala jednakost i nediskriminaciju za sve građane. Svi politički akteri moraju se suzdržati od provokativne retorike i akcija podjela i odreći ih se. Suverenitet, teritorijalni integritet, ustavni poredak i međunarodni identitet Bosne i Hercegovine se moraju poštovati. Svaka radnja koja je suprotna ovim principima će dovesti do ozbiljnih posljedica.

Vijeće je dalje naglasilo potrebu jačanja vladavine prava i istaknulo da Bosna i Hercegovina treba poduzeti odlučne korake u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala kako bi postigla rezultate u oblasti istraga i osuda, između ostalog na visokom nivou. . Vijeće je pozvalo zemlju da pojača napore u reformi ljudskih prava i garantuje sigurnost novinara.

Vijeće je pozdravilo usklađivanje Bosne i Hercegovine sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU, ali je također pozvalo na punu provedbu restriktivnih mjera, uključujući one koje se odnose na Rusiju i Bjelorusiju.

Podsjećamo, Bosna i Hercegovina je podnijela zahtjev za članstvo u EU u februaru 2016. godine, a status kandidata je dobila u decembru 2022. Nakon postizanja potrebnog nivoa usklađenosti sa kriterijima za članstvo, Bosna i Hercegovina može započeti pristupne pregovore.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)