Zamka ”Zajedničke” agencije za državnu imovinu

Nedavno je Kristijan Šmit u intervjuu, kao opciju za rješavanje pitanja državne imovine, spomenuo mogućnost formiranja ”Zajedničke” agencije za državnu imovinu BiH. Formiranje agencije nije praksa zemalja EU niti je to pravna stečevina demokratskog sistema ali u našoj zemlji je sve moguće. Problem je sam naziv ”zajednička” jer je upravo to matrica politike RS-a, koja…

Nastavite s čitanjem